5.8g图传可以传输多远距离?

                                                             5.8g图传的传输距离也是很多人关心的。

        5.8g图传的能传输距离的远近跟5.8g图传的功率大小有关,也跟天线有一定关系,根据用户的反馈锐鹰创新科技目前的已有的5.8g图传极限传输距离是15公里,这个距离跟客户用的天线以及使用环境是有一定关系的。

2

       锐鹰的2000mw5.8g图传发射,图传传输距离基本能传输5公里左右,用户使用的时候合理搭配天线也能使距离传输更远。

16

      5.8g图传的采用的5.8g频段信号由于其穿透性不是很好,容易被金属和其他障碍物吸收所以在闹市区高楼大厦多的地方使用对5.8g图传的信号传输是有一定的影响的,建议尽量选择空旷的地方使用。